Tjänster

Vad vi kan

erbjuda er:
Snittning i ScandiaMed's labb samt konsulttjänster inom snittning,  färgning, nedläggning och immunologi på plats i Ert labb.